BLOG LEASINGOWY

Blog leasing.  Pomoc prawna w leasingu. Porady.

Blog leasingowy zawiera publikacje i materiały informacyjne związane z leasingiem, pomocą prawną w leasingu, zarządzaniem flotą pojazdów.

 


Jak obronić się przed windykacją w leasingu?

13-02-2024 Blog

Windykacja z umowy leasingu  Oto kilka sposobów, jak można się bronić przed windykacją firmy leasingowej: 1. Przede wszystkim, należy dokładnie przestudiować warunki umowy leasingowej. Warto (...)

Wznowienie umowy leasingu w VB Leasing

11-02-2024 Blog

Wznowienie umowy leasingu w VB Leasing w restrukturyzacji S.A. Wznowienie umowy leasingu może odbyć się na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.   Otrzymał(...)

Śmierć leasingobiorcy a umowa leasingu

17-08-2023 Blog

ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY A LEASING ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY A UMOWA LEASINGU - JAKIE SĄ KONSEKWENCJE? Śmierć leasingobiorcy to trudny moment, zarówno dla jego rodziny, jak i dla firm, które zawarły zm(...)

Skrócenie umowy leasingu

16-08-2023 Blog

SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU – JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI? Umowa leasingu jest powszechnie stosowana jako forma finansowania zakupu różnego rodzaju przedmiotów, takich jak samochod(...)

Jakie są wady leasingu?

22-06-2023 Blog

JAKIE SĄ WADY UMOWY LEASINGU? Wysokie koszty - leasing jest zazwyczaj droższy niż tradycyjne finansowanie z powodu, prowizji, wyższego oprocentowania i ubezpieczenia. Zobowiązanie długoterminowe -(...)

Analiza umowy leasingu

21-06-2023 Blog

ANALIZA UMOWY LEASINGU JAK SPRAWDZIĆ UMOWĘ LEAISNGU?  W pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać całą umowę leasingową, aby zrozumieć, jakie są jej parametry i zasady. Należy zwrócić(...)

Jak pozbyć się leasingu?

30-05-2023 Blog

JAK POZBYĆ SIĘ LEASINGU? Pomagamy pozbyć się leasingu. Doradzamy jak zakończyć wcześniej leasing.  Leasing to jeden z popularnych sposobów finansowania przedsiębiorstw i osób prywatnych. Pole(...)

Cesja leasingu

22-04-2023 Blog

CESJA LEASINGU Na czym polega cesja leasingu?  Obraz autorstwa Freepik Cesja leasingu to proces, w którym zobowiązania z umowy leasingowej są przenoszone na inną osobę, tj. cesjonariusza. W (...)

Umowa leasingu a wykreślenie firmy z CEIDG

23-03-2023 Blog

UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku trwania umowy leasingu? Czy finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu w przypadku za(...)

Koszty sądowe w leasingu

09-03-2023 Blog

KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING Poniżej prezentujemy koszty sądowe, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych. OPŁATY SĄDOWE W LEASINGU W przypadku skierowania pozwu op(...)

Wykup w umowie leasingu - nie zawsze po wartości z…

11-02-2023 Blog

WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU Zapisy w umowach leasingowych mogą różnić się diametralnie w rónych korporacjach. W poniższym artykule przedstawimy zagadnienie związan(...)

Negatywne aspekty zawarcia kilku umów leasingu w j…

23-11-2022 Blog

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej? Czy zawarcie kilku umów leasingu (...)

Rozwiązanie umowy leasingu

22-11-2022 Blog

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwencji.&nb(...)

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży

18-11-2022 Blog

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. W przypadku kradzieży p(...)

Wynajem przedmiotu leasingu

21-05-2022 Blog

Wynajem przedmiotu leasingu Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu. Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu l(...)

Naruszenie dóbr osobistych

07-07-2021 Blog

Naruszenie dóbr osobistych Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną.  W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresywna windyk(...)

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

03-04-2021 Blog

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego. W naszej codziennej praktyce bardzo częst(...)

Windykacja a stres

22-02-2021 Blog

STRES PODCZAS WINDYKACJI I EGZEKUCJI Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.  DZIAŁANIA ANTYWINDYKACYJNE I(...)

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu

16-01-2021 Blog

POZEW O NAKAZANIE WYDANIA PRZEDMIOTU LEASINGU. Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem? Zgodnie z art(...)

Odbiór przedmiotu leasingu - windykacja

21-12-2020 Pomoc prawna

Odbiór przedmiotu leasingu - windykacja i antywindykacja. Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem? Int(...)

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Blog

Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu / odbiór przedmiotu leasingu Wznowienie umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowan(...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r.

04-02-2019 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najważniejs(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.  Działania antywindykacyjne (...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny

20-11-2018 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. Sprawca musi zatem obejmow(...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Blog

Kara umowna w leasingu Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tylko i wyłącznie na (...)

Odstąpienie od umowy leasingu

03-03-2018 Pomoc prawna

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego…

03-03-2018 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla …

07-09-2017 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Arturem (...)

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety.

30-08-2016 Blog

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety. Zarówno najem, jak i leasing, umożliwiają odpłatne korzystanie z cudzej rzeczy. Te dwie instytucje prawne, pomimo że są pod wieloma względami do siebie po(...)

Wezwanie do wykupu weksla

04-03-2016 Blog

Wezwanie do wykupienia weksla w leasingu Zabezpieczeniem umowy leasingu jest bardzo często weksel in blanco. W przypadku rozwiązania umowy leasingu wystawiony przez leasingobiorcę weksel powinie(...)

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą walory…

04-03-2016 Blog

ROZLICZENIE STRON UMOWY LEASINGU Z KLAUZULĄ WALORYZACYJNĄ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE UMOWY TZW. LEASINGU DENOMINOWANEGO W niniejszym artykule, z uwagi na drastyczny w ostatnim okresie wzrost przypadkó(...)

Flota własna czy leasingowana – korzyści i minusy…

15-02-2016 Blog

Flota własna czy leasingowana – korzyści i minusy Rozmowa dla Gazety Finansowej z Arturem Podolskim – menadżerem portalu Strefaleasingu.pl  Kosztowo, zarówno kredyt jak i leasing są w istocie t(...)

Blog - publikacje z rynku leasingu

21-01-2016 Pomoc prawna

BLOG LEASINGOWY Blog leasingowy zawiera publikacje i materiały informacyjne związane z leasingiem, pomocą prawną w leasingu, zarządzaniem flotą pojazdów.   {loadposition Migawki-Blog} (...)

Wartość zwróconego przedmiotu leasingu

21-01-2016 Blog

Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu   Zasadą jest, że dochodzona przez finansującego należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych, powinna zostać zmniejszona o wartość odzys(...)

Pomoc prawna w leasingu - prawnik leasing

01-10-2015 Leasing - pomoc prawna

POMOC PRAWNA W LEASINGU Wyspecjalizowana w obsłudze prawnej leasingu i kredytów kancelaria oraz zespół specjalistów oferuje skuteczną i kompleksową obsługę prawną zagadnień związanych z umowami (...)

Umowa leasingu w ujęciu kodeksowym

26-09-2015 Pomoc prawna

Umowa leasingu - tekst jednolity -  kodeks cywilny Tytuł XVII1 Umowa leasingu Art. 7091 Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, naby(...)

Egzekucja komornicza z umowy leasingu

20-09-2015 Pomoc prawna

Egzekucja komornicza z nakazu zapłaty z weksla Egzekucję komorniczą wszczętą na podstawie nakazu zapłaty z weksla można wstrzymać, umorzyć lub zawiesić. Komornik prowadzi egzekucję? Zajął wierzyteln(...)

Umowa leasingu walutowego - CHF, JPY

20-09-2015 Pomoc prawna

Umowa leasingu walutowego CHF, EURO, JPY - indeksacja i denominacja Wielu przedsiębiorców działając w dobrej wierze i dobrze pojętym interesie społeczno-gospodarczym podpisało umowy leasingu walu(...)

Nakaz zapłaty z umowy leasingu

16-09-2015 Pomoc prawna

Nakaz zapłaty w leasingu z weksla Porady prawne i pomoc kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w zakresie leasingu. Zarzuty do nakazu zapłaty. Obrona przed wekslem. Sprawdź wyroki w leasingu >>(...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

16-09-2015 Pomoc prawna

Wypowiedzenie umowy leasingu Wypowiedzenie umowy leasingu może odbyć się na podstawie zdefiniowanych w kodeksie cywilnym warunków w oparciu o: art. 70911, art. 7097, 7099, art. 70910  oraz na po(...)

Windykacja przedmiotu umowy leasingu

16-09-2015 Pomoc prawna

Windykacja przedmiotu leasingu Windykacja przedmiotu leasingu nie zawsze przebiega zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego... Oferujemy pomoc prawną dla poszkodowanych klientów korp(...)

Rozliczenie umowy leasingu

16-09-2015 Pomoc prawna

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU - zasady prawne Rozliczenie umowy leasingu po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. Leasing w zakresie stru(...)

Weksel w umowie leasingu

16-09-2015 Pomoc prawna

Wezwanie do wykupienia weksla? Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu powinien być wypełniony na kwotę zgodną z rozliczeniem umowy leasingu i zgodnie z deklaracją wekslową. Nini(...)

Restrukturyzacja umowy leasingu

14-09-2015 Pomoc prawna

Restrukturyzacja umowy leasingu Restrukturyzacja leasingu polega na ugodowym wypracowaniu zmian w umowie leasingu (np. prolongata, wydłużenie, zwiększenie wykupu), które pozwolą na prawidłową re(...)


[blog, informacje, nowości, orzeczenia, wyroki sądów, wznowienie umowy leasingu, rozliczenie leasingu, wypowiedzenie leasingu, antywindykacja leasing ]

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

Popularne słowa kluczowe