NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ

Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej? Czy zawarcie kilku umów leasingu w jednej korporacji niesie za sobą korzyści czy ryzyka? 

Zawarcie kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej.

KORZYŚCI DLA KORZYSTAJĄCEGO ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ KORPORACJI LEASINGOWEJ 

  • w ramach uproszczonej procedury lub jednego procedowania sprawy, korzystający pozyskuje finansowanie na kilka przedmiotów
  • możliwe negocjacje w zakresie uzyskania lepszego oprocentowania przy podpisaniu kilku kontraktów
  • rabat u dostawcy współpracującym z firmą leasingową

 

RYZYKA ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ KORPORACJI LEASINGOWEJ

  • zaległość na jednej umowie może spowodować wypowiedzenie pozostałych kontraktów
  • wpłaty księgowane są do najstarszych zaległości, a co za tym idzie wpłata do umowy X może być zaliczona do umowy Y, Z itd....
  • w przypadku problemów finansowych / zaległości korporacja leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy leasingu
  • w przypadku szkody komunikacyjnej częściowej lub całkowitej wypłacenie odszkodowania może być uwarunkowane przez korporację leasingową zaległościami na pozostałych umowach leasingu
  • w przypadku szkody komunikacyjnej częściowej lub całkowitej korporacja leasingowa może zaliczyć wypłacone odszkodowanie na poczet innej umowy leasingu
  • rozwiązanie jednej umowy leasingu może wpływać na rozwiązanie lub wypowiedzenie pozostałych umów leasingu

Reasumując, warto zadbać o dywersyfikację swojego portfela i zawierać umowy leaisngu (jedna umowa / jedna korporacja) w różnych korporacjach (podstawowe kryterium bezpieczeństwa). W przypadku problemów, korzystający może utracić jedną umowę a nie wszystkie w ramach jednej korporacji. 

DYWERSYFIKACJA RYZYKA, rozproszenie ryzyka, rozłożenie ryzyka - metoda zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością poprzez jej zróżnicowanie, tak aby straty w jednym obszarze mogły być skompensowane zyskami w innym.

W naszej praktyce często spotykamy sytuacje, w których leasingobiorcy narażeni są na szkodę w wyniku konfliktu z korporacją leasingową, polegającym na wypowiedzeniu wszystkich umów leasingu w przypadku problemów z jedną umową lub nieznaczną zaległością. Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji w przypadku problemów w spłacie / rozliczeniu umowy leasingu oraz kredytu. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, zawarcie kilku umów leasingu w jednej firmie, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing ]

Popularne słowa kluczowe