CESJA LEASINGU

Na czym polega cesja leasingu? 

Cesja leasingu. Jak zrobić cesje leasingu?

Obraz autorstwa Freepik

Cesja leasingu to proces, w którym zobowiązania z umowy leasingowej są przenoszone na inną osobę, tj. cesjonariusza. W takiej sytuacji cesjonariusz staje się korzystającym (leasingobiorcą) przedmiotu leasingu i przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, w tym płatności leasingowe.

Jedną z największych zalet cesji leasingu jest możliwość zmiany warunków umowy bez konieczności jej rozwiązywania. W ten sposób przedsiębiorcy mogą dostosowywać swoje potrzeby do aktualnych warunków rynkowych i zmieniających się potrzeb biznesowych. W przypadku zmiany potrzeb firmy, umowa leasingowa może być przeniesiona na inną osobę, która będzie w stanie spełnić wymagania wynikające z umowy.

Cesja leasingu może być również korzystna z finansowego punktu widzenia. Niektóre firmy wykorzystują cesję leasingu jako narzędzie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na inwestycje poprzez przeniesienie umowy leasingowej na inwestora, który w zamian zapłaci za wynajem przedmiotu leasingowego.

Warto jednak pamiętać, że cesja leasingu wiąże się z pewnymi kosztami. Przejęcie umowy leasingowej wymaga przeprowadzenia procedury negocjacyjnej z firmą leasingową, co może wiązać się z kosztami prawnymi i administracyjnymi.

Podsumowując, cesja leasingu to proces, który może wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie firm. Dzięki tej praktyce przedsiębiorcy zyskują większą elastyczność i mobilność, co pozwala im dostosowywać swoje potrzeby do wymagań rynku. Jednak przed podjęciem decyzji o cesji należy dokładnie przemyśleć koszty i korzyści związane z przeniesieniem umowy leasingowej na inną osobę.   

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

Słowa kluczowe:

[cesja leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

Popularne słowa kluczowe