SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU

Skrócenie umowy leasingu. Zakończenie umowy leasingu.

SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU – JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI?

Umowa leasingu jest powszechnie stosowana jako forma finansowania zakupu różnego rodzaju przedmiotów, takich jak samochody, sprzęt AGD czy maszyny przemysłowe. Okres obowiązywania umowy leasingowej jest z góry ustalony i zazwyczaj wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Niemniej jednak, z różnych powodów, czasami może zaistnieć potrzeba skrócenia umowy leasingowej. Jakie są możliwości w takiej sytuacji?

Warto zaznaczyć, że skrócenie umowy leasingowej nie jest łatwe i może generować pewne koszty oraz konsekwencje. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowa leasingowa jest wiążąca dla obu stron – leasingobiorcy (klienta) i leasingodawcy (firmy leasingowej). Oznacza to, że żadna ze stron nie może jednostronnie zakończyć umowy przed jej terminem bez zgody drugiej strony.

W związku z powyższym, aby skrócić umowę leasingową, konieczne jest uzyskanie zgody leasingodawcy. 

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Pierwszym krokiem w procesie skracania umowy jest złożenie wniosku z uzasadnieniem. W imieniu naszych klientów składamy takie pisma z powołaniem się na obowiązujące normy prawne oraz orzecznictwo. 

Jeśli leasingodawca wyrazi zgodę na skrócenie umowy, należy spodziewać się pewnych konsekwencji. Przede wszystkim, skrócenie umowy może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów, takich jak opłaty manipulacyjne, dyskonto, rekompensaty za ewentualne straty finansowe leasingodawcy, a nawet utraty depozytu. 

 

WARUNKI ZAKOŃCZENIA UMOWY LEAISNGU

Warunki skracania umowy leasingowej mogą różnić się w zależności od firmy leasingowej oraz rodzaju umowy. Niektóre firmy mogą dać możliwość skrócenia umowy tylko w określonych sytuacjach, takich jak choroba, zwolnienie z pracy lub inne wyjątkowe okoliczności. Inne firmy mogą być bardziej elastyczne i rozważać skrócenie umowy w przypadku zwykłej prośby klienta.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji skrócenia umowy leasingowej, zaleca się dokładne zapoznanie się z umową przed jej podpisaniem. Warto również rozważyć ewentualne ryzyka i korzyści płynące z wydłużenia umowy – może to być bardziej opłacalne niż późniejsze skracanie umowy. 

Podsumowując, skrócenie umowy leasingowej jest możliwe, ale wymaga zgody leasingodawcy i może być związane z dodatkowymi kosztami. Co do zasady, korporacja leaisngowa może żądać do zapłaty przyszłych rat z wykupem, pomniejszonych o dyskonto odsetkowe oraz powiększonych o opłaty dodatkowe. 

Prowadzimy negocjacje z firmami leasingowymi w zakresie zakończenia umowy leasingu wraz z prawidłowym rozliczeniem.

 

Słowa kluczowe:

[skrócenie umowy leasingu, pozbycie sie leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

Popularne słowa kluczowe