Windykacja z umowy leasingu 

Antywindykacja leasing. Jak obronić się przed windykacją w leasingu?

Oto kilka sposobów, jak można się bronić przed windykacją firmy leasingowej:

1. Przede wszystkim, należy dokładnie przestudiować warunki umowy leasingowej. Warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące opłat, terminów płatności, ewentualnych sankcji za opóźnienia, w przypadku problemów finansowych warto również sprawdzić swoje prawa w przypadku zwrotu leasingowanego przedmiotu.

2. Jeśli napotkasz trudności finansowe, ważne jest, aby nie unikać komunikacji z firmą leasingową. Należy skontaktować się z nimi jak najszybciej i poinformować o trudnościach, które napotykasz. Wspólna praca nad znalezieniem rozwiązania może pomóc uniknąć eskalacji problemu. Pamiętaj, że możesz zlecić na obsługę prawną sprawy.

3. Jeśli uważasz, że firma leasingowa działa niezgodnie z umową leasingową lub nie przestrzega przepisów prawa, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie finansowym. Taki specjalista może pomóc w zrozumieniu swoich praw i znalezieniu możliwych środków obrony. 

4. Jeżeli firma leasingowa dopuszcza się nadużyć lub działa niezgodnie z prawem, można zgłosić skargę do odpowiednich organów regulacyjnych, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub Rzecznik Finansowy.

5. Ważne jest także monitorowanie swojego stanu konta i terminowość płatności. Unikanie opóźnień w płatnościach może pomóc uniknąć problemów z firmą leasingową.

6. Jeśli sytuacja staje się zbyt trudna do rozwiązania samodzielnie, skontaktuj się z nami.  Prowadzimy negocjacje z firmą leasingową w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron.

Ważne jest, aby podjąć działania wcześnie, gdy zaczynają się problemy finansowe, w celu uniknięcia eskalacji i windykacji ze strony firmy leasingowej. Osoba ma prawo do obrony i ochrony swoich praw, dlatego powinna podjąć aktywne działania, aby je chronić.

Naruszenie dóbr osobistych podczas windykacji

Przypisywanie klientowi banku / firmy leasingowej / firmy pożyczkowej przymiotu niesolidnego dłużnika może godzić w jego cześć, reputację, a ze względu na swą formę może godzić także w jego poczucie bezpieczeństwa, spokój, czy wolność i w całości jest przez niego może być odbierane jako bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych oraz niczym nieuzasadnione szykany.

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, antywindykacja wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing, VeloBank, odebranie przdmiotu leasingu ]

Popularne słowa kluczowe