WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU

Zapisy w umowach leasingowych mogą różnić się diametralnie w rónych korporacjach. W poniższym artykule przedstawimy zagadnienie związane z wykupem przedmiotu leasingu. 

Wykup w leasingu ni zawsze po wartości końcowej.

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU UMOWY LEASINGU

 

  • najczęściej korzystający może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu za wartość resztową (wartość końcową) wskazaną w umowie leasingu
  • korzystający powinien powiadomić finansującego 1-2 miesięcy przed zakończeniem umowy o realizacji wykupu
  • zgodnie z art. 70916 K.C.: "Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin."

RYZYKA ZWIĄZANE Z WYKUPEM PRZEDMIOTU LEASINGU

W naszej praktyce spotkaliśmy nieuczciwe zapisy w umowach leasingowych polegające na przedstawieniu klientowi harmonogramu z podziałem na opłatę wstępną, raty i wykup, jednak w treści umowy leasingowej została zawarta klauzula, iż wykup przedmiotu leasingu może nastąpić po wartości rynkowej, nie mniejszej jak wartość resztowa określona w harmonogramie. Czyli klient, który zawarł taką umowę leasingu, nie może nabyć np. auta za wartość wynikającą z harmonogramu. Przykładowo, jeśli w dniu zawarcia umowy leasingu pojazd był warty 100 tys. zł a wartość resztową ustalono w harmonogramie na 10% wartości początkowej, to klient spodziewa się, że będzie mógł wykupić przedmiot za 10 tys. zł. Jednak firma leasingowa wykorzystując nieuczciwy zapis umowy, godzi się na przeniesienie własności za kwotę rynkową, czyli np. 50 tys. zł. Oczywiste jest, że taka praktyka firm leasingowych prowadzi do całkowitego zaburzenia struktury finansowej a zapisy w harmonogramie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I tak, klient mógł spodziewać się kosztów leasingu wg harmonogramu np. na poziomie 107% i na tej podstawie wybrał ofertę firmy leasingowej, jednak na zakończenie umowy leasingu koszty w przedstawionym przykładzie mogą wynieść 157%. 

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wykup przedmiotu leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing ]

Popularne słowa kluczowe